פ נ י ם  3

52
52
53
53
54
54
55
55
56
56
57
57
58
58
59
59
60
60
61
61
62
62
63
63
64
64
65
65
66
66
67
67
68
68
69
69
70
70
71
71
72
72
73
73
74
74
75
75
76
76
77
77
78
78

 כל התמונות,  הדמיות  והפרספקטיבות   שייכות  לפרויקטים  ובתים  שתוכננו  וצולמו   על  ידי   האדריכל מרסלו פועל