ב ת י ם   2

 כל התמונות  שייכות  לפרויקטים  ובתים  שתוכננו  וצולמו   על  ידי   האדריכל מרסלו פועל 

©  2016      MARCELO  POEL     Architect  &  Townplanner