ב ת י ם   1

 כל התמונות  שייכות  לפרויקטים  ובתים  שתוכננו  וצולמו   על  ידי   האדריכל מרסלו פועל