פ נ י ם  3

 כל התמונות,  הדמיות  והפרספקטיבות   שייכות  לפרויקטים  ובתים  שתוכננו  וצולמו   על  ידי   האדריכל מרסלו פועל 

©  2016      MARCELO  POEL     Architect  &  Townplanner

  

67