2-FAMILY DWELLING in NETANYA    

 

בית דו-משפחתי 4 קומות,  מרתף+ קרקע+ ק.חדרים וחלל גג.  המדרגות  תוכננו ליד הכניסה לבית ,לאפשר חלוקה עתידית של הקומות ליחידות נפרדות.  כל הבית מצופה טיח אקרילי של חברת "דקו-ליין" ב-3 גוונים

העיצוב  הודגש דווקא  בגג היות ובקומות התחתונות הבתים הצמודים הסתירו. קוקיות הגג והשיפוע החזק נוצרו למען ניצול חלל הגג והיחידה העתידית.        הצבעים  ניסו לחקות את הסביבה הקיימת ברוח  כפריתו