2-FAMILY DWELLING in NETANYA    

 

בית דו-משפחתי 4 קומות,  מרתף+ קרקע+ ק.חדרים וחלל גג.  המדרגות  תוכננו ליד הכניסה לבית ,לאפשר חלוקה עתידית של הקומות ליחידות נפרדות.  כל הבית מצופה טיח אקרילי של חברת "דקו-ליין" ב-3 גוונים

העיצוב  הודגש דווקא  בגג היות ובקומות התחתונות הבתים הצמודים הסתירו. קוקיות הגג והשיפוע החזק נוצרו למען ניצול חלל הגג והיחידה העתידית.        הצבעים  ניסו לחקות את הסביבה הקיימת ברוח  כפריתו

 

 

Show More

©  2016      MARCELO  POEL     Architect  &  Townplanner