HOUSE  in NOF GALIM   

.

המיוחד בבית דו-משפחתי זה הוא שרוב הבתים מסוג זה עומדים זה לצד זה או אחד אחרי השני,      ואלה לא יכולים להיות סימטריים.  לפניכם בית אשר בגלל שמיקומו איפשר גישה לבית הקדמי והאחורי, התקבל כתוצאה תכנון סימטרי לחלוטין. הנושא העיצובי נהייה מינימליסטי  ללא עיגולים וללא דירוגים או ויטרינות

אך עם אלמנטים ישרים ארוכים  וחזקים לאורך החזיתות, אשר טופלו בגישה  מודרנית, אך קונוונציונאלית ו

 

press to zoom
press to zoom
press to zoom