HOUSE at SDE ITZHAK     

I

בית זה תוכנן ב-2 שכבות, השכבה הפנימית אשר מהווה את קירות הבית ומישור החלונות, ושכבה חיצונית שהיא מאין עור נוסף ,עיצובי,  של הבית. הרעיון שמאד החמיא לבית מבחוץ, תרם גם לעיצוב הפנים על ידי " יצירת נישות בכל מקום שהקיר נהייה כפול.  פרגולות ודירוגים וגגות חזקים תרמו  בהצלחה ל"לוק" הסופיו

press to zoom
press to zoom
press to zoom