HOUSE  in  AVIHAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לפעמים פתחים הם "תאונות" שקורות לחזית, בגלל  שלא מקבלים החלטה עיצובית מראש איפה  למקמם  עיצוביתו

כאן דוגמא מצויינת  לפתח הדלת  אשר  "מתרחש" בין 2 גושי הבית ,    שמתעגלים פנימה ליצור את מיקום הכניסהו\  חלונות הבית, אשר יושבים  ב"פס"מתוכנן לאורך הבית ובו חיפוי שונה,  גם מדגישים ומעצבים את כל חזיתות הביתו