HOUSE  in  AVIHAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לפעמים פתחים הם "תאונות" שקורות לחזית, בגלל  שלא מקבלים החלטה עיצובית מראש איפה  למקמם  עיצוביתו

כאן דוגמא מצויינת  לפתח הדלת  אשר  "מתרחש" בין 2 גושי הבית ,    שמתעגלים פנימה ליצור את מיקום הכניסהו\  חלונות הבית, אשר יושבים  ב"פס"מתוכנן לאורך הבית ובו חיפוי שונה,  גם מדגישים ומעצבים את כל חזיתות הביתו

 

 

 

 

 

 

 

 

press to zoom
press to zoom
press to zoom